Pod nadvládou psychopatů

20. march 2017 at 16:43 | Dr Reinisch |  Psychosomatická medicína

Dr Reinisch - psychosomatic clinic

Ten člověk se vám podívá do očí a řekne: " Jsi výjimečný, sluší ti to, děláš dobře svou práci". Ví přesně, co máte rádi, co chcete slyšet - čte vaše myšlenky. A vám připadá, že jste našli spřízněnou duši - hluboké souznění. Zažíváte jednu z těch vzácných chvil, pro které stojí za to žít. A než se nadějete, vytvoříte si velice silné osobní pouto s - PSYCHOPATEM!!!


Kdo jsou to psychopati?
Jsou neuvěřitelně egoističtí, sobečtí, nikdy nelitují svých činů. Slibují, aníž by měli v úmyslu dodržet své slovo. Neznají výčitky svědomí. Přesně vědí, o co jim jde. Manipulují a obelhávají ostatní ke svému prospěchu. Nerespektují sociální pravidla, morální normy a zvyklosti. Přitahuje je vzrušení a iluze moci. Jsou nebezpeční sobě a především svému okolí. Jsou absolutně bezohlední.
Vnímání psychopata není propojeno s emocemi, trpí nedostatkem empatie a na ostatní lidi se dívá jako na předměty. Po čase si jste vědomi jeho chyb, ale přesto vás stále přitahuje.


Psychopatům chybí kus mozku.

Když člověk zpracovává emocionální podnět, má aktivnější ty části mozku, které jsou za emoce odpovědné. Rozdílné zapojení mozkových center při neutrální a emocionální události lze zaznamenat při vyšetření na nukleární magnetické rezonanci. U normálních lidí je tento rozdíl při vyšetření zřejmý a na první pohled patrný. U psychopatů však nikoliv. Část limbického systému Hypokampus amygdala u psychopatů funguje jinak než u ostatních. Na obrázku jsou vidět aktivní emocionální centra mozku u normálního člověka a vedle mozek psychopata, kde jsou stejná centra nečinná. Dokonce se nám může zdát, že některé části mozku, zcela chybí. Neurotransmitery, odpovědné za přenos signálů mezi jednotlivými centry mozku u psychopatů zjevně nepracují, jak by měli. Když se tedy podivujeme u některých lidí nad jejich jednáním, a označíme je jako, že jednají bez mozku, tak nejsme daleko od pravdy.


Znáte nějakého psychopata osobně?
Psychopaty můžeme dělit pouze do dvou skupin:
· neúspěšné, kteří nastoupí dráhu zločinu a po čase končí ve věznicích
· úspěšné, kteří studují, práva, nebo ekonomiku a po čase vstoupí do politiky

Psychopat kolega
Úspěšné psychopaty na první pohled nepoznáte, jsou dokonale oblečení, inteligentní, velmi vzdělaní, ovládají jazyky, komunikaci, prezentaci (hlavně sebeprezentaci) a celou řadu dalších "marketingových pozlátek". Ze začátku působí jako velký přínos, nebo přímo zachránci firem. Zanedlouho se však ukáže, že jen obratně zneužívají důvěry druhých, manipulují nadřízenými, podvádějí své kolegy a ve firmách po sobě zanechávají jen spoušť. Tento typ psychopatů nazvali, Robert Hare a Paul Babiak, autoři knihy "Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce" novým termínem "korporátní psychopat".

Dr. Hare dlouholetým výzkumem zjistil, že ve federálních věznicích USA je procentuálně mnohem méně psychopatů, než kolik se jich nachází ve vedení velkých amerických korporací, soudů a politice. Jiná starší britská studie upozornila na to, že největší zastoupení psychopatů podle profese, je mezi právníky. Druhé místo obsadili ekonomové. Podíváme-li se na původní profese politiků po celém světě, s hrůzou zjišťujeme úplně stejné zastoupení, včetně pořadí.

Dr. Hare je renomovaným odborníkem, který se více jak 35 let věnuje výzkumu psychopatie. Závěry jeho výzkumů vyvrátili rozšířený idealistický názor, že špatní lidé se nerodí, ale že se špatnými stali například díky zlým rodičům, nebo prožitému traumatu, což lze při dobré péči napravit a udělat tak ze špatných lidí dobré. Výzkum jasně prokázal, že, někteří lidé páchají zlo bez příčin, jen pro zlo samotné, pro vlastní potěšení z tyranie.

Systém společnosti, který je založený na spotřební kultuře a permanentní materiální nespokojenosti, psychopaty přímo přitahuje, působí na ně jako magnet. Oni potom tento systém dále rozvíjejí a utvrzují k obrazu svému. Psychopati jsou parazitující, neschopní tvořivé spolupráce, jsou krajně nebezpeční jestli-že, získají nekontrolovatelnou moc v armádě, policii, justici, školství, zdravotnictví, bankovnictví a v politice. Kromě uspokojení vlastního prospěchu skrze bezskrupolózní korupci, představují ještě jedno, mnohem větší nebezpečí, jímž je zprimitivnění všeho, čeho se dotknou - právního, filozofického, literárního, uměleckého a vědeckého života společnosti. Pro uchvácení a udržení moci mění zákony, ustálená pravidla, zvyky, zasahují vám do vašeho myšlení a soukromého života.

Cíle deprivantských organizací rozhodně nejsou to, co vzletně pod záštitou všeobecného blaha prohlašují. Obsahy pojmů o, kterých tak rádi mluví, jako je demokracie, humanismus, prosperita, pokrok atd. jim jsou naprosto cizí. Slibují jenom to, co chcete slyšet. Důsledkem je ničení vyšších hodnot ve jménu udržení moci. Jsou to nebezpeční parazité se vším, co k tomu patří a hynou tak postupně i se svými hostiteli.

Současná krize není krizí finanční, a ani není krizí současnou, ale jedná se o dlouhodobou krizi hodnot a chování člověka. O zásadní krizi obsahu naší civilizace. Nechceme-li vyhynout, budeme se muset nejdříve zbavit parazitů, což znamená systému, který takovéto parazitní chování umožňuje.

Psychopat je těžký soupeř, již jenom proto, že je mu všechno úplně jedno, neuznává pravidla, nezná hranice krutosti, a udělá vše, aby zvítězil. Má však jednu slabinu - neunese ignoraci. Absolutní nezájem ničí jeho podstatu.

 

4 people judged this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama